Arboretum Gymnázia Cheb

arboretum.gymcheb.cz

buk lesní (Fagus sylvatica)

třída:   vyšší dvouděložné

čeleď:  bukovité

popis:             Koruna je mohutná, pravidelného vejčitého tvaru. Kmen je štíhlý, pokrytý tenkou hladkou borkou bělošedé barvy, někdy s mírným namodralým nádechem. Pupeny jsou úzce kuželovité a pichlavě zašpičatělé, červenohnědé a pokryté brvitými šupinami. Listy jsou řapíkaté, velmi mírně nepravidelně laločnaté (téměř celokrajné), široce vejčité, zašpičatělé, lysé, jen při kraji brvité. Kvete v dubnu a květnu. Samčí květy rostou ve vztyčených svazečcích, samičí po dvou na konci letorostů. Plody jsou bukvice – trojboké nažky pokryté měkkými ostny. Pro člověka jsou jedovaté. Roste hojně od pahorkatin do hor, vytváří významná společenstva – bučiny. Má vysoce ceněné středně tvrdé a snadno štípatelné dřevo. Vzhledem k vysoké variabilitě zejména ve tvaru listů je značná nejednotnost v taxonomii infraspecifických taxonomických jednotek (podruhů, variet a forem).

 

(zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Buk_lesn%C3%AD)

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Buchenwald_1.jpg

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Illustration_Fagus_sylvatica0.jpg